Diller: Türkçe

Görev ve Sorumluluk

Görev ve Sorumluluk

Görev ve Sorumluluk Engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

Özürlü olmasına karşın engelleri aşmış kişilerle görüşmek isteriz. Bu örnek kişiler hizmetlerimizi geliştirmekte bizi yönlendireceklerdir.

Bu öğrencilerimizin sorunları ve ihtiyaçları yakından izlenecek ve sorunlarına çözüm üretilecektir.

Üniversitemizin özürlü öğrencileri kayıt aşamasından itibaren yakından takip edilecek olup, mezuniyet sonrasına kadar her türlü ilgi ve destek kendilerine verilecektir.

Hedeflerimiz

Üniversitemizdeki engelli bireylerin,

• İlk kayıt tarihinden başlayarak belirlenmesi,

• Iğdır Üniversitesinde başarılı ve aktif olabilme imkânı sunabilmek için, yöntemler geliştirmek.

• Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, 'beceri ve yaklaşım geliştirme' imkanı hazırlamak

• Akademik personeli ile işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.

• Eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerden, bağımsız olarak yararlanabilmeleri ve çalışma yaşamına en yüksek verimlilikle katılabilmelerini engelleyen Ortak kullanıma ait binaları (kafeterya, kütüphane, sağlık merkezleri, yurtlar, derslikler vb.)

• Ulaşım, yollar ve park yerlerini

• Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını

• Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarını engellilere uygun hale getirmek,

• Engellerinden kaynaklanan sorunlarını (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal hizmetler vb) danışabilecekleri birimlere yönlendirmek,

• Toplum temelli rehabilitasyon olanaklarından faydalanmalarını sağlamaktır.